Det gode layout tager sin læser i hånden

Jeg hjalp Region H med materiale til et EU-møde

Dansk metode skal kommunikeres til et internationalt publikum
Region Hovedstaden har udviklet en metode i optimering i sundhedssektoren, BRO modellen. Metoden skulle præsenteres i EU, og jeg blev bedt om at designe materialet på engelsk.

DESIGNPROCESS
Allerførst supplerede jeg et kommunikationsskelet, som tekstforfatterne kunne skrive ud fra. Skelettet prioriterer informationen og viser hvor tekst, data og billeder placeres.

Farver, infografik og fotostil blev defineret, og jeg fandt frem til billedmaterialet. Da BRO modellen handler om at arbejde sammen med og for mennesker, er det vigtigt, at motiverne har et følelsesmæssigt udtryk. BRO modellen fik sit eget grafiske mærke, og forklarende infografik blev udviklet. Udtrykket er enkelt og imødekommende.

Jeg tog kontakten til trykkeriet og udarbejdede filer til produktion af den trykte folder. Til slut blev al information formateret til PowerPoint. Folderen er efterfølgende versioneret til dansk.

RESULTAT
Layoutet på BRO materialet er enkelt, overskueligt og gennemført. Det guider læseren igennem informationen på en logisk måde.

Mit design har gjort det lettere for Region Hovedstaden  at kommunikere BRO modellen til HOSPEEM (fælles organisation af alle europæiske hospitalsmedarbejdere), EU parlamentarikere samt danske interessenter. Materialet viser, hvorfor BRO modellen er vigtig, og hvordan den anvendes.

Skal jeg layoute din rapport?
T: +45 22 32 88 47

Ulla fangede detaljerne i opgaven med nye visuelle og kommunikative vinkler, som gjorde, at vi kom ud med vores budskab til målgruppen lettere og enklere.

Winnie Lund, Chefkonsulent, Center for HR, Region Hovedstaden

Jeg designede en evalueringsrapport til Ressource Center Ydre Nørrebro (RCYN)

Evaluering, der er informerende og vedkommende
Resourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) gør et stort arbejde for at give børn og unge i et udsat område flere muligheder med en lektiecafe, workshops i at lave animation, musik og forskellige andre aktiviteter.

Centret er støttet af VELUX fonden og har både ansatte og tidligere brugere som frivillige mentorer for de nye brugere. På den måde gives viden videre.

RESULTAT
RCYN får med rapporten et samlet overblik over deres mange aktiviteter og tiltag. Layoutet er uformelt, inviterende og humoristisk. Den indeholder både faktuel information som tabulær statistik  men også et godt indblik i hverdagen på RCYN igennem interviews af brugere, frivillige og medarbejdere.

Rapporten gør det muligt overfor politikere og intressenter at dokumentere de positive resultater ved RCYN’s arbejde. De visuelt markante citater giver brugere og ansatte på RCYN en stemme. Evalueringsrapporten er målrettet VELUX Fonden, som støtter RCYN. Men rapporten blev bl.a. også givet til alle Københavns borgmestre.

Tekst: Lene Byriel

Skal jeg layoute din rapport?
T: +45 22 32 88 47

Designeriet  Ulla Korgaard  Nørrebrogade 5c Baghuset 2. Sal. 2200 København N.
CVR: 26  95  11  51

Email: ulla@designeriet.com

Tlf:  22  32  88  47