LEO Pharma

Jeg var ansat i otte år som kreativ ansvarlig i international marketing hos LEO Pharma. Som selvstændig har jeg løst flere spændende opgaver for virksomheden.

Jeg hjalp LEO Pharma med at synliggøre deres værdier

Fælles værdier, man kan være stolt af
Der er mange muligheder for at vedligeholde og forny sit brand. Kender medarbejdere og kunder virksomhedens værdier? Da LEO Pharma byggede nyt marketinghus, var det oplagt at bruge den 100 m2 store atriumfacade til at kommunikere noget særligt.

 

RESULTAT
Virksomhedens fem corporate værdier: Customer focus, Adaptability, Innovation, Passion og Integrity blev synliggjort igennem hele marketinghuset. Værdierne blev visualiseret som abstrakt typografi og fremstillet som folie. Det resulterede i, at både medarbejdere og besøgende blev bevidste om virksomhedens værdier.

Opgaven er løst i samarbejde med Christine Bandholm fra DesignCure.dk

Ulla put together a small team in charge of both the design, the material selection and sub-contractor and the quality check of the final solution. It is discret and bold at the same time, giving a subtle reminder of the values that are important to us in our daily work. I believe part of the success was based on the fact that she is an exceptional listener, her adaptability and good contacts.

Mette Wagner Kristiansen, Global Strategy & Commercial Excellence, LEO Pharma

Jeg skabte permanente udstillinger, der formidlede historien fra forskning til medicin

Lad alle medarbejdere få et indblik i processen
I store forskningsvirksomheder kan det være en udfordring at vidensdele hele processen, fordi den er så kompleks. Ofte ved man måske kun, hvad ens egen afdeling arbejder med. Men relevant information, formidlet på en forståelig måde, forstærker den faglige stolthed.

RESULTAT
Til LEO Pharmas R&D bygning udviklede jeg i samarbejde med forskerne en serie permanente udstillinger. De fortæller om den omfattende og langvarige process fra første videnskabelige hit til færdigudviklet medicin.

Jeg designede bogen om LEO Pharmas første 100 år

Fortæl historien fra begyndelsen
LEO Pharmas 100 års jubilæum gav anledning til at fortælle virksomhedens historie – og dermed en god bid af den danske medicinalindustris historie.

RESULTAT
Jeg har har designet jubilæumslogo og tilrettelagt bogen. Kapiteldelerne viser nye fotos af den teknologi og værktøjer, som anvendes på det pågældende tidspunkt. På den måde får man et kronologisk  billede af udviklingen indenfor medicinal industrien.

Jubilæumslogo blev benyttet på flag og i forskellige sammenhænge igennem hele året.

Skal jeg hjælpe dig med at forny og vedligeholde dit brand?
T: + 45 22 32 88 47

Designeriet  Ulla Korgaard 
Æblestien 1, 4tv  2300 København S.
CVR: 26  95  11  51

Email: ulla@designeriet.com

Tlf:  22  32  88  47

Hits: 247